Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Ce discipline opționale preferă elevii

Published on: Tue, 04/04/2017 - 13:31

În cadrul unui sondaj realizat de membrii Consiliului Național al Elevilor, tineri din mai multe instituții de învățământ general și-au expus opinia referitor la orele opționale pe care le studiază la școală. Chestionarul a relevat că elevii sunt interesați de IT, limbi străine, comunicare și dezvoltare personală, ghidare în carieră și în afaceri. Elevii își mai doresc ore în cadrul cărora să obțină deprinderi necesare în viața de zi cu zi – acordarea primului ajutor, prepararea bucatelor, reciclarea deșeurilor, menținerea sănătății etc.

 

Sondajul s-a desfășurat în perioada lunilor ianuarie-februarie curent, la el participând 490 de respondenți de la instituții de învățământ din 19 unități teritorial-administrative. Elevii au fost întrebați câte discipline opționale au în acest an de studii, când au primit lista pentru a alege orele opționale, dacă disciplinele opționale pe care le frecventează au fost alese de ei înșiși. De asemenea, au menționat ce ore opționale ar dori să li se predea și au descris cum văd ei că ar fi bine să fie desfășurate disciplinele opționale.

 

Rezultatele chestionării arată că în topul preferințelor elevilor sunt orele opționale privind dezvoltarea abilităților IT, abilităților de întreprinzător, celor de traducere și comunicare în limbi străine. Totodată, tinerii preferă orele de ecologie, educație pentru sănătate, psihologie, robotică, teatru, istoria artelor, discipline în cadrul cărora pot să își exprime liber punctul de vedere și să discute asupra diferitor subiecte de interes pentru ei. Solicitate sunt și orele opționale privind acordarea primului ajutor, prepararea bucatelor, desfășurarea acțiunilor de voluntariat.

 

Sondajul a mai relevat că unele instituții de învățământ general nu le oferă elevilor posibilitatea de a alege o disciplină opțională, iar în alte cazuri, în calitate de discipline opționale se propun ore de matematică, istorie, limbi străine și limba română pentru pregătire de examene. În context, unii elevi confundă disciplinele opționale cu disciplinele obligatorii, cercurile de creație și alte activități extracurriculare.

 

Un alt aspect evidențiat în sondaj este faptul că nu toate instituțiile de învățământ informează în termen elevii referitor la oferta de discipline opționale. Deși Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial şi liceal prevede că opţiunile pentru studierea disciplinelor opţionale în anul viitor de studii trebuie exprimate în scris, în luna mai a anului curent, circa jumătate dintre elevii chestionați au afirmat că și-au ales orele opționale în luna septembrie, iar circa o treime dintre respondenți au afirmat că nu au avut vreo opțiune.

 

Analizând rezultatele chestionării și ținând cont de faptul că disciplinele opționale sunt centrate pe elev și constituie o modalitate de formare a traiectoriei individuale a tinerilor, Ministerul Educației le recomandă cadrelor didactice și celor de conducere să intensifice dialogul cu discipolii și să le explice care este avantajul orelor opționale. Pentru ca acestea să contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalității, elevii trebuie să își aleagă conștient disciplinele opționale, situațiile de impunere a unei anumite discipline opționale fiind inadmisibile.

 

Planul-cadru spune explicit că orele opţionale nu pot fi utilizate pentru extindere la disciplinele obligatorii, respectiv nici pentru pregătire pentru examene. Disciplinele opționale trebuie alese din lista celor aprobate de Consiliul Național pentru Curriculum și publicate pe pagina web a Ministerului Educației.  

 

Ministerul Educației continuă practica de consultare a opiniei elevilor. În perioada martie-aprilie 2017 Consiliului Național al Elevilor desfășoară un sondaj privind volumul temelor pentru acasă.