Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Consilii

Consiliului Naţional al Elevilor

CNE 2015

CNE 2014

CNE 2013

Consiliul National pentru Aprobarea Manualelor

Componenţa nominală a Consiliului Național pentru Aprobarea Manualelor

 

Corina Fusu - președinte, Ministru Educației al Republicii Moldova
Nadia Cristea - vicepreședinte, Viceministru, Ministerul Educaţiei  al Republicii Moldova
Ion Șișcanuvicepreședinte, Viceministru, Ministerul Educaţiei  al Republicii Moldova
Plamadeala Ana - secretar, Consultant, Direcția e-Transfomare și Informatizare

 

Membri:

 

 1. Bucun Nicolae, dr. habilitat, vicedirector IȘE
 2. Chicu Valentina, șef, Direcția Învățămînt Preuniversitar
 3. Franțuz Iustina, șef, Secție asigurare didactică și activitatea bibliotecilor școlare, DGÎTS Chișinău
 4. Gherman Ala, director, Liceul Teoretic "Liviu Deleanu"
 5. Gîrneț Gheorghe, director, Fondul Special pentru Manuale
 6. Guțu Vladimir, dr. habilitat, decan, USM
 7. Paiu Liuba, învățătoare clasele primare, Liceul Teoretic "Dante Alighieri", or. Chișinău

 

Ordin nr. 1055 din 30 octombrie 2015 cu privire la constituirea Consiliului Național pentru Aprobarea Manualelor

 

Ședința nr.1 din data de 12 noiembrie 2015

Consiliul Bibliotecilor din Învățămînt

Componenţa nominală a Consiliului Bibliotecilor din Învățămînt

 

Elena Cernei - Coordonator, Viceministru, Ministerul Educaţiei  al Republicii Moldova
Zasmenco Ecaterina - Preşedinte, Director, Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova
Karnaeva Liubovi - Vicepreşedinte,Director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” din RM 
Gologan Larisa - Secretar, Șef serviciu, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae  Testemiţanu”

 

 Membri:

 

 1. Ambroci Tatiana, Director, Biblioteca Colegiului de Construcţii
 2. Arion Liuba, Specialist principal metodist, DGETS, mun Chişinău 
 3. Avasiloaie Rodica, Director, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 
 4. Bulibaș Victoria, Bibliotecar, Școala profesională nr.3, mun. Chișinău
 5. Cimpoeș Vera, Director, Biblioteca Universității de Stat din Comrat
 6. Cociurcă Elena, Specialist principal, Direcția Educație, Tineret și Sport, Soroca
 7. Cerneauscaite Irina, Director interimar, Departamentul Informaţional-Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova
 8. Costin Ludmila, Director, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agricole de Stat din Moldova
 9. Ghinculov Silvia, Director, Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova
 10. Globa Elizaveta, Director, Biblioteca Institutului de Științe ale Educației
 11. Harconiţa Elena, Director, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Aleco Russo” din Bălţi
 12. Pascal Alla, Metodist pentru asigurarea didactică, Direcţia înățămînt, Cahul.
 13. Plamadeala Ana,Consultant, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
 14. Scherlet Ecaterina, Director, Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău
 15. Sobietski-Camerzan Rodica, Director, Secţia de Informare şi Documentare a Academiei de Administrare Publică (Biblioteca) 
 16. Stratan Zinaida, Director, Biblioteca Tehnico – Știinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei 

 

 

Activitatea bibliotecilor din învăţămînt

 

Ședința din data de 30 iunie 2016

Ședința din data de 25 aprilie 2016

Ședința din data de 15 octombrie 2015

Consiliul Naţional pentru Curriculum