Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Programe de burse

29/02/2024 | Programe de burse
Programul Național de Burse al Republicii Slovace sprijină mobilitatea studenților internaționali, doctoranzilor, profesorilor universitari, cercetătorilor și artiștilor pentru programe de burse la instituțiile de învățământ superior și organizațiile de cercetare din Slovacia. Cererile de bursă se... Read more
02/02/2024 | Programe de burse
A fost lansat programul de burse oferite de statul român prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, cetățenilor străini din statele non-UE, pentru anul universitar 2024-2025. Depunerea candidaturilor se realizează doar prin intermediul platformei online Study in Romania . Candidații pot... Read more
30/01/2024 | Programe de burse
Ministerul Educației și Științei al Ucrainei oferă cetățenilor Republicii Moldova până la 25 burse pentru programe de Licență/Master și până la 10 burse pentru programe de Doctorat , pentru anul academic 2024-2025 . Domenii de studiu: Științe umaniste, sociale, tehnice Bursa acoperă: ˗ taxe de... Read more
25/01/2024 | Programe de burse
Apelul de candidaturi pentru bursele de studii ale statului leton pentru anul universitar 2024/2025 va fi deschis de la 1 februarie 2024 până la 1 aprilie 2024. Toate informațiile relevante sunt publicate pe site-ul web al Agenției de Stat pentru Dezvoltarea Educației https://www.viaa.gov.lv/en/... Read more
15/01/2024 | Programe de burse
Ambasada Republicii Turcia anunță lansarea programului de burse pentru studii superioare de licență, masterat și doctorat „2024 Türkiye Scholarships” Suplimentar, au fost anunţate şi programe de studii asociate de doi ani în domeniul profesional-tehnic. Ghidul informativ privind procedura de... Read more
24/11/2023 | Programe de burse
Guvernul Ungariei anunță despre un noul apel privind oportunitatea de a aplica la Programul de burse pentru studenții străini, inițiat de Stipendium Hungaricum , anul de studii 2024-2025. Informații despre apel pot fi consultate pe site-ul oficial al Stipendium Hungaricum: https://... Read more
24/11/2023 | Programe de burse
Ambasada Republicii Slovace la Chișinău anunță despre lansarea Programului de Burse oferit de Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării şi Sportului al Republicii Slovace, destinat studenților (nivel licență/master), doctoranzi, lectori și cercetători universitari din Republica Moldova, anul... Read more
24/11/2023 | Programe de burse
În conformitate cu prevederile Acordului de colaborare dintre Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Învățământului al Republicii Populare Chineze, semnat la 14 aprilie 2014, la Beijing , cetățenilor Republicii Moldova li se acordă pentru anul academic 2024-2025, 7 burse de studii... Read more
02/10/2023 | Programe de burse
Centrul Internațional de Oportunități Educaționale (ISCEO) anunță lansarea concursului pentru a obține o bursă de studii în Statele Unite ale Americii sau Marea Britanie , finanțată complet sau parțial , prin intermediul programelor non-guvernamentale ASSIST și HMC. Elevii claselor a IX-a, a X-a și... Read more
26/09/2023 | Programe de burse
Ambasada Republicii Slovace în Republica Moldova anunță despre un nou apel, privind aplicarea în cadrul Programului Național de Burse al Republicii Slovace, semestrul de vară, anul academic 2023-2024. Programul Național de Burse al Republicii Slovace este destinat să sprijine mobilitatea... Read more

Pagini