Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Informaţii de contact :

Adresa:
        Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1
        Casa Guvernului
        MD-2033 Chişinău
        Republica Moldova 

 

Numele,  prenumele

Funcţia

Telefon

e-mail

Conducerea ministerului

Corina Fusu

ministru

233348

ministru@edu.md

Cristina

Boaghi

viceministru

250588

cristina.boaghi@edu.md

Elena Cernei

viceministru

233289

 svetlana.jalbu@edu.md 

Vasile Marina

viceministru

233283

 svetlana.jalbu@edu.md

Gabriela Frunză-Danail

secretar de stat

232105

 gabriela.frunza-danail@edu.md

Cabinetul ministrului

Boghean Sergiu

şef de cabinet

233221

 

Bantoș Ana

consilier

233221

 

Cebotari Tatiana

consilier

233221

 

 Cotorobai Cristina

asistentă ministru

233348

ministru@edu.md

Cîrlan Diana

asistentă viceministru

250588

asistentviceministru@edu.md

Jalbu Svestana

asistentă viceministră

233418

 svetlana.jalbu@edu.md

Serviciul audit intern

Stati Andrei

șef serviciu

542319

andrei.stati@edu.md

Corlăteanu Olga

auditor intern

542319

olga.corlateanu@edu.md

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul (mass-media)

Screlea Natalia

specialist principal

233117

presa@edu.md

Secţia juridică

Josanu Rodica

şef Secţie

233678

 

Rusu Veronica

consultant principal

233678

 

Baranovschi Tatiana

consultant

275055

tatiana.baranovschi@edu.md

Secrieru Vasile

consultant

234609

vasile.secrieru@edu.md

Direcţia învăţămînt preuniversitar

Crudu Valentin

șef Direcție

233460

 

Goraş Mariana

șef adjunct Direcţie

233212

mariana.goras@edu.md

Gaiciuc Valentina

consultant principal

233383

valentina.gaiciuc@edu.md

Nikitcenko Ala

consultant principal

233415

ala.nikitcenko@edu.md

Păgînu Victor

consultant principal

233687

victor.paginu@edu.md

Lungu Corina

consultant superior

232472

corina.lungu@edu.md

Griu Natalia

consultant superior

234623

natalia.griu@edu.md

Ceapa Valentina

consultant superior

232284

valentina.ceapa@edu.md

Marț Viorica

consultant superior

233897

viorica.mart@edu.md

Cotoviţcaia Daniela

consultant superior

277420

daniela.cotovitcaia@edu.md

 

consultant

 

 

 

consultant

233643

 

Prisăcaru Angela

consultant

232785

angela.prisacaru@edu.md

Onica Vasile

consultant

210362

vasile.onica@edu.md

Vrânceanu Maria

consultant

237197

maria.vranceanu@edu.md

Caraulan Liudmila

consultant

233643

 

Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate

Gîncu Silviu

şef Direcţie

233351

silviu.gincu@edu.md

Condruc Viorica

consultant principal

234500

viorica.condruc@edu.md

Soltan Doina

consultant superior

277508

doina.soltan@edu.md

Chilari Vera

consultant superior

234414

vera.chilari@edu.md

Plamadeala Valentina

consultant

210377

valentina.plamadeala@edu.md

Osoianu Ala

consultant

232722

ala.osoianu@edu.md

Direcţia învăţămînt superior și dezvoltare a științei

Velişco Nadejda

şef Direcţie

232443

nadejda.velisco@edu.md

Gherştega Tatiana

consultant principal

210378

tatiana.ghestega@edu.md

Usaci Doina

consultant superior

233213

doina.usaci@edu.md

Lisnic Elena

consultant superior

233652

elena.lisnic@edu.md

Ciobanu Olesea

consultant superior

232443

olesea.ciobanu@edu.md

Nicic Veceslav 

consultant

233474

veaceslav.nicic@edu.md 

Parhomenco Lilia

consultant

232107

lilia.parhomenco@edu.md

Argint Alexandru

specialist principal

232107

alexandru.argint@edu.md 

Secţia studii postuniversitare şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Lungu Viorelia

Șef Secție

232207

viorelia.lungu@edu.md

 

consultant

232207

 

 

consultant

232207

 

Guitu Carolina

specialist principal

232207

carolina.guitu@edu.md 

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

Cojocaru Tudor

şef Direcţie

232680

tudor.cojocaru@edu.md

Gavriliţă Galina

consultant principal

233402

galina.gavrilita@edu.md

Buruian Viorica

consultant superior

233882

viorica.buruian@edu.md

Bezu Angelina

consultant

233766

angela.bezu@edu.md

Toderean-Crăciun Olga

consultant

277508

olga.toderean-craciun@edu.md

Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană

Pavlov Ludmila

şef Direcţie

232415

ludmila.pavlov@edu.md

 

consultant superior

238061

 

Carlasuc Diana

consultant superior

238061

diana.carlasuc@edu.md

Butmalai Victoria

consultant

238061

victoria.butmalai@edu.md

Covalciuc Felicia

specialist principal

238061

felicia.covalciuc@edu.md

Serviciul informare, autentificare a actelor de studii şi recunoaşterea calificărilor

(orele de consultație prin telefon: luni, miercuri, vineri 14:00 - 15: 00)

Guțu Emilia

consultant principal

277569

recognition@edu.md

Ciutac Elena

specialist principal

277569

recognition@edu.md

Direcţia e-transformare şi informatizare

Ichim Valentina

şef Direcţie

232707

valentina.ichim@edu.md

Crucirescu Inga

consultant principal

233220

inga.crucirescu@edu.md

Plamadeala Ana

consultant superior

233220

ana.plamadeala@edu.md

 

consultant

233220

 

Stratu Eugen

specialist principal

232707

eugen.stratu@edu.md

Direcţia generală economie, patrimoniu şi finanţe

 

şef Direcţie generală

233325

 

Direcţia managementul finanţelor și reformelor economice în învăţămînt

Ştirbu Alina

şef adjunct – interimar Direcţie generală

233325

alina.stirbu@edu.md

 

consultant principal

 

 

Balan Rita

consultant superior

233076

rita.balan@edu.md

Grozav Mariana

consultant

212741

mariana.grozav@edu.md

Lupușor Cristina

consultant

233574

 

Gușan Victor

specialist principal

277464

victor.gusan@edu.md

Gîncu Elena

specialist principal

233385

elena.gincu@edu.md

 

specialist principal

233385

 

Direcţia evidenţă contabilă şi rapoarte financiar-bugetare

Lucinscaia Svetlana

şef Direcţie / contabil-șef

212701

 svetlana.lucinscaia@edu.md

Ursachi Natalia

specialist principal

233201

natalia.ursachi@edu.md

Graur Veronica

specialist principal

232739

veronica.graur@edu.md

Moraru Svetlana

specialist principal

233201

 svetlana.moraru@edu.md

Demian Elena

specialist principal

233623

elena.demian@edu.md

Secţia patrimoniu, achiziţii publice, investiţii şi exploatare

Abaşev Eugen

şef Secţie

277476

eugen.abasev@edu.md

Stog Irina

consultant

232727

irina.stog@edu.md

Buciumaș Sergiu

specialist principal

233773

sergiu.buciumas@edu.md

Grigoraș Vitalie

specialist principal

233773

vitalie.grigoras@edu.md

Direcţia resurse umane, formare continuă şi atestare

Ghenciu Nicolae

şef Direcţie

232762

nicolae.ghenciu@edu.md

Zubatîi Veronica

consultant principal

234838

veronica.zubatii@edu.md

Baleca Marcelina

consultant superior

232721

marcelina.baleca@edu.md

Melenciuc Raisa

consultant

233320

raisa.melenciuc@edu.md

Vasilașcu Angela

consultant

233320

angela.vasilascu@edu.md

 

consultant

233320

 

Serviciul secretariat şi logistică

Marin Eugenia

şef serviciu

234449

eugenia.marin@edu.md

Dediu Ariadna

inspector superior

232746

ariadna.dediu@edu.md

Calmoi Gheorghe

inspector superior (Arhiva)

232780