Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Proiecte

Proiectul ”Reforma Învățământului în Moldova (PRIM)”

Prezentare generală

prim

Guvernul Republicii Moldova s-a angajat într-o serie de reforme ambiţioase în sectorul educaţiei, cu asistenţa Băncii Mondiale, care a inclus o analiză a cheltuielilor publice în domeniul educației. Ca rezultat, Guvernul a elaborat un Plan de acţiuni pentru implementarea reformei structurale în acest domeniu, cu scopul (i) asigurării accesului elevilor la o educaţie de calitate; (ii) creşterii flexibilităţii în relaţiile de muncă în domeniul educaţiei; (iii) utilizării eficiente a alocaţiilor financiare prin aplicarea finanţării per elev la nivel naţional. 

 

Proiectul ”Reforma Învățământului în Moldova (PRIM)” este implementat în perioada aprilie 2013 - august 2018 și  sprijină Programul de Reforme al Guvernului prin finanțarea activităților care vor consolida calitatea educației şi vor duce spre un sector al educației mai eficient. Prin intermediul acestui Proiect, Banca Mondială oferă asistență Guvernului Republicii Moldova pentru implementarea reformelor în sectorul educației, și anume :

 • conformarea numărului de elevi în clasă la standardele internaţionale acceptate;
 • ajustarea reţelei şcolare existente şi realocarea elevilor în şcolile de circumscripţie;
 • implementarea la nivel național a formulei de finanţare per elev.

 

În context, în cadrul PRIM sunt preconizate următoarele acțiuni:

 • reabilitarea infrastructurii şcolilor de circumscripție și dotarea lor conform standardelor de asigurare a calităţii, elaborate de către Ministerul Educației;
 • implementarea unui sistem modern de formare a directorilor de şcoală şi a cadrelor didactice;
 • modernizarea Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME), care va contribui la elaborarea politicilor bazate pe informații curente şi veridice în domeniul educației;
 • consolidarea sistemului de testare și evaluare, inclusiv participarea consecutivă şi continuă a Republicii Moldova la Programul Internațional de Evaluare a Elevilor (PISA).

 

Componente

Proiectul”Reforma Învățământului în Moldova” este structurat pe 3 componente:

I: Îmbunătățirea calității educației

a.Implementarea standardelor de asigurare a calităţii pentru şcoli

b.Stabilirea programului de formare și salarizare a cadrelor didactice și manageriale

c. Îmbunătăţirea sistemului de evaluare a elevilor

d.Îmbunătăţirea calităţii sistemului informaţional de management a datelor

 

II: Optimizarea sectorului educațional

a. Îmbunătăţirea eficienţei în învăţământul general

 

III: Consolidarea capacităților Ministerului Educației pentru monitorizarea reformei

 

Beneficiari

Beneficiarii PRIM sunt:

 • elevii actuali şi viitori ai Republicii Moldova: vor beneficia de o calitate mai bună a instruirii, oferită de un sector al educaţiei mai eficient;
 • cadrele didactice: va fi instituit un sistem mai modern de formare a personalului, va fi readus prestigiul profesiei de învățător/profesor;
 • directorii instituţiilor de învățământ: asigurarea unei autonomii manageriale, participarea la programe de instruire a managerilor instituțiilor de învățământ.

PRIM va avea efecte pozitive și asupra economiei Republicii Moldova în ansamblu prin formarea unui personal mai calificat, cu competenţe relevante pentru piaţa forţei de muncă.

 

Rezultatele scontate:

 • 70 % din şcolile beneficiare întrunesc standardele şcolare de asigurare a calităţii aprobate;
 • Reuşita medie pentru şcolile beneficiare la examenele naţionale la limba română şi matematică în clasele 4 a crescut, conform rezultatelor examenelor din luna mai 2018.
 • Reuşita medie pentru şcolile beneficiare la examenele naţionale la limba română şi matematică în clasele 9 a crescut, conform rezultatelor examenelor din luna mai 2018
 • Raportul elev-cadru didactic pentru clasele I-XII s-a majorat de la 10,5:1 până la 11,5:1până la sfârșitul anului şcolar iunie 2018.

 

Buget

PRIM este un Credit de Investiţii Specific, în valoare de 40 mil. USD, finanțat de Banca Mondială. Proiectul este orientat pe o abordare bazată pe performanţe, iar debursările acestuia se efectuează conform realizării indicatorilor de debursare.

 

Contacte:

Bd. Ștefan cel Mare 180, of. 1305, Chișinău

tel.00 22 23 25 02

e-mail: merp@edu.md

 

Rapoarte:

Raport PISA 2015

Raport privind activitatea Proiectului ”Reforma Învățământului în Moldova” în primul semestru al anului 2016

 

Notă informativă privind realizarea indicatorilor de debursare în cadrul PRIM (la situația din 4 martie 2016)

 

Raport privind activitatea Proiectului ”Reforma Învățământului în Moldova” pentru anul 2015

 

Noutăți:

PISA 2015: Creștere dinamică a punctajului mediu la fiecare disciplină, dar rezultate încă joase față de media OECD

 

Cadre didactice și directori de școli, instruiți privind cerințele de bază pe care trebuie să le întrunească

 

1250 de profesori și manageri de la 310 instituții de învățământ general sunt instruiți privind standardele de competenţă profesională

 

Rețeaua școlară în anul 2016: Câți elevi și câte școli avem 

 

La evaluarea internațională PISA 2015 elevii din Moldova au obținut rezultate în creștere

 

Experții estonieni au prezentat primele propuneri privind elaborarea noii formule de salarizare a cadrelor didactice și manageriale

 

Sistemul de remunerare a cadrelor didactice este neatractiv

 

Ministerul Educației din Republica Moldova și Banca Mondială, posibilități de colaborare

 

Viceministrul educației Vasile Marina, în vizită de lucru în raionul Călărași

 

180 mil. lei pentru renovarea a șase școli de circumscripție

 

Ministrul educației, Corina Fusu, a vizitat Liceul Teoretic ”Meșterul Manole” din satul Sălcuța, raionul Căușeni

 

Școlile de circumscripție devin mai atractive

 

Conducători ai instituțiilor de învățământ general își vor îmbunătăți abilitățile manageriale

 

20 de formatori sunt instruiți pentru a forma continuu cadrele didactice din învățământul general conform cerințelor standardelor profesionale

 

Condiții mai bune pentru elevii a două școli de circumscripție

 

Experți internaționali vor elabora o nouă formulă de salarizare a profesorilor și managerilor instituțiilor de învățământ

 

Domeniile prioritare pentru extinderea Proiectului Băncii Mondiale ”Reforma Învățământului în Moldova”

 

Posibilitățile de extindere a suportului din partea Băncii Mondiale, discutate la Ministerul Educației

 

Cadre didactice și manageriale școlare vor fi instruite pentru a îndeplini cerințele standardelor profesionale

 

Banca Mondială va susține în continuare reformele în educație

 

Banca Mondială monitorizează reformele în educație

Reforma Învățământului Profesional Tehnic

“Asistență tehnică pentru domeniul învățământ și formare profesională în Republica Moldova”
Europeaid/133799/C/SER/MD/12

Prezentare generală

Proiectul UE „Asistență tehnică pentru domeniul învățămînt și formare profesională în Republica Moldova” pe o perioadă de 4 ani, a demarat în ianuarie 2014 și se va desfășura până în decembrie 2017. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de un consorțiu condus de compania germană GOPA Consultants Worldwide. Scopul și obiectivul principal al proiectului este de a sprijini reforma în domeniul învățămînt și formare profesională în Republica Moldova și a forma actorii-cheie pentru îmbunătățirea calității învățământului profesional tehnic din Republica Moldova. În afară de asistența tehnică acordată prin intermediul acestui proiect UE sprijină bugetul Guvernului Republicii Moldova prin alocarea unei sume în valoare de 25 de milioane Euro. Obiectivul acestui sprijin bugetar este modernizarea și eficientizarea sistemului de învîțămînt profesional tehnic din Republica Moldova, în vederea creșterii competitivității economiei naționale, prin pregătirea forței de muncă competente și calificate racordate la actualele și viitoarele cerințe ale pieței.

Obiective

De a îmbunătăţi sistemul de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova prin reformarea reţelei de instituții de învățământ profesional tehnic, modernizarea calității proceselor de învățare și racordarea rezultatelor învățării la cerințele pieții muncii.

Rezultate scontate

 1. Elaborarea structurii pentru implementarea reformei sistemului ÎPT
 2. Sporirea calității învățământului profesional tehnic
 3. Oferirea sprijinului necesar pentru implementarea Programului de Suport a Politicilor Sectoriale în domeniul ÎPT
 4. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la noul sistem reformat de ÎPT din Moldova 

 Componente

 1. Sprijinirea Guvernului în implementarea reformei structurale în ÎPT și crearea Comitetelor Sectoriale pentru îmbunătățirea dialogului social în cele mai importante 5 sectoare economice
 2. Crearea sistemului de asigurare a calității și managementul calității în ÎPT
 3. Consolidarea capacităților actorilor cheie implicați în Programul de Susținere a Politicilor Sectoriale în domeniul ÎPT
 4. Creșterea gradului de conștientizare a profesioniștilor în domeniu și a publicului cu privire la noul sistem de ÎPT

Grupul țintă

Țara beneficiară este Republica Moldova

 

Autoritatea beneficiară este: Ministerul Educației

Alți parteneri principali sunt: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Centrul Republican pentru dezvoltarea Învățământului Profesional

Alte părți interesate cheie sunt: angajatorii, angajații și potențialii studenți reprezentați de organizațiile lor de interes.

 

Valoarea

3,615,520.00 Euro

Durata

47 luni (până în decembrie 2017)

Contacte

Bld. Ștefan cel Mare 180, of. 1208, Chișinău

Tel: +373 (22) 857121+373 (22) 857121, Fax: +373 (22) 857122

E-mail: eu-vet-project-moldova@gopa.de

Web: http://www.eu-vet-project-gopa.md

 

 

 

Consolidarea capacităților statistice ale Ministerului Educației

Denumirea: Consolidarea capacităților statistice ale Ministerului Educației

Buget: 365 000 $

Tip asistență: Grant

Partener: Banca Mondială

Proiectul Acrodului

Procedura de debursare

Anexa nr. 1

Anexa nr.2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5