Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

MEDIA

În Republica Moldova va fi deschisă o Şcoală Doctorală Internaţională
08/12/2011 - 15:34

Oportunitatea creării unei Şcoli Doctorale Internaţionale în Republica Moldova a fost discutată joi, 8 decembrie curent, în cadrul întrevederii ministrului educaţiei, Mihail Şleahtiţchi, cu dl Gilles Breton, profesor la Universitatea din Otawa, Canada.

Profesorul Gilles Breton a adus la cunoştinţă că acest proiect vine să susţină reforma în domeniul ciclului III de studii(cercetare) din Republica Moldova, conform prevederilor Procesului de la Bologna. În cadrul proiectului vor fi antrenaţi profesori din Occident şi profesori din instituţiile de învăţămînt superior naţionale care vor coordona împreună tezele doctoranzilor din Republica Moldova.

Potrivit lui Gilles Breton, doctoranzii vor fi selectaţi prin concurs, pentru patru ani de studii, dintre care un an va fi într-o universitate din occident.

Ministrul educaţiei, Mihail Şleahtiţchi, a mulţumit oaspetelui pentru atenţia acordată învăţămîntului superior din Republica Moldova şi a menţionat că instituirea treptei a III-a (de doctorat) în cadrul universităţilor, prevăzută în noul Cod al Educaţiei, va contribui la modernizarea învăţămîntului universitar.

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație