Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

MEDIA

Ministerul Educaţiei spune nu obligativităţii uniformei şcolare
09/12/2011 - 16:48

Ministerul Educaţiei nu consideră oportun să oblige elevii să poarte uniformă şcolară. Această decizie va aparţine în exclusivitate instituţiei, care împreună cu comunitatea de părinţi şi elevi vor hotărî individual în privinţa necesităţii uniformei.

Acest subiect s-a discutat în cadrul dezbaterilor publice, organizate de către Ministerul Educaţiei, joi, 8 decembrie curent, cu participarea elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi manageriale, reprezentantului Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, reprezentanţi ai Centrelor Educaţionale „Pro Didactica” şi „Pas cu Pas”, ai Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”, ai mediului de afaceri ş.a.

Viceministrul educaţiei, Tatiana Potîng, a declarat că legislaţia în domeniu şi regulamentele existente sînt suficient de permisive, astfel încît instituţiile de învăţămînt preuniversitar decid împreună cu elevii şi părinţii, necesitatea introducerii uniformei şcolare. „Sînt exemple concrete cînd instituţiile au adoptat propriul model de uniformă”, a menţionat viceministrul educaţiei.

În opinia unor directori de licee, prezenţi la dezbateri, uniforma şcolară este necesară, deoarece aceasta ar contribui la eliminarea stratificării sociale a copiilor. Aceştia spun că şcolile s-au transformat în centre de modă, iar uniforma va contribui la diminuarea acestei tendinţe.

Această opinie a fost combătută de reprezentanţii Consiliului local Chişinău al Copiilor şi Tinerilor şi de ai Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului au declarat că uniforma nu va elimina discriminarea în rîndul elevilor, deoarece oricum copiii ştiu cine şi din ce familie provine şi faptul că vor veni toţi cu aceeaşi vestimentaţie, dar cu diverse accesorii nu-i va face pe toţi copiii egali. O soluţie ar fi introducerea unui dress cod, care să fie respectat.

Totodată, potrivit elevilor, sînt alte probleme mai grave în sistem, cum ar fi calitatea serviciilor educaţionale, prestigiul instituţiei etc.

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație