Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Vasile Marina

Vasile
MARINA

STUDII

•        Institutul Politehnic din Chişinău, 1971

•        Institutul de Mecanică al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei, Kiev, 1977

 

TITLURI ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE

•        Profesor universitar, Chişinău, 1994

•        Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice Moscova, 1991

•        Conferenţiar universitar, Moscova, 1980

•        Doctor în ştiinţe fizico-matematice, Kiev, 1977

 

TITLURI ONORIFICE

•        Membru Onorific al Academiei de Ştiinţe Tehnice a României, Bucureşti, 2009

•        Profesor Onorific, Universitatea Transilvania din Braşov, 1998

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

•        2010 –2014 - rector al Academiei de Administrare Publică

•        2006-2010 – președinte al Consiliului de Expertiză al AȘM

•        1993-2010 – şef al catedrei Rezistenţa materialelor, UTM

•        1989-1993 – şef al catedrei Mecanica structurilor şi construcţii inginereşti, UASM

•        1980 – 1989 – lector superior la catedra Mecanica structurilor şi construcţii inginereşti, UASM

•        1977 – 1980 – asistent la catedra Mecanica structurilor şi construcţii inginereşti, UASM

•        1974 – 1977 – doctorand la Academia de Ştiinţe a Ucrainei

•        1971 – 1974 – asistent la catedra Mecanica structurilor şi construcţii inginereşti, UASM

 

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

•        Autor şi coautor la 219  lucrări științifice

•        Participant la 73 conferinţe Naţionale şi Internaţionale

•        Conducător ştiinţific de doctorat şi consultant ştiinţific la teze de doctor habilitat

•        Conducător de proiecte finanţate de CSSDT

•        Participant la proiecte internaţionale

 

PREMII ŞI DISTINCŢII

•        Ordinul de Onoare, 2012

•        Medalia Dimitrie Cantemir, conferită de AŞM, 2012

•        Diploma de gradul întâi, conferită de Guvernul Republicii Moldova, 2011

•        Premiul AŞM pentru cea mai bună lucrarea ştiinţifică a anului 2007

•        Premiul Ministerului Învăţământului URSS pentru cel mai bun cadru didactic din domeniu, 1983

•        Premiul I la concursul tinerilor savanţi ai Ucrainei, Kiev 1977

 

ALTE ACTIVITĂŢI

•        2006 -2013, Membru al Consiliului Suprem pentru ştiinţa şi dezvoltare tehnologică a AŞM

•        2003 – 2013, Membru al Asambleiei a AŞM

•        1993 – 2003, Preşedinte al Consiliului Ştiinţific DH 31.01.04.27-01

 

CALIFICARE

Experienţă în domeniul învățământului superior şi de cercetare în domeniile ştiinţelor fundamentale şi aplicative, expertiza proiectelor de cercetare, experienţă şi bune practici în domeniul proiectării raţionale a construcţiilor industriale şi civile, căi ferate, drumuri şi poduri.

Job Position: