Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Va fi elaborat un Pachet standard de servicii educaționale

Published on: Mon, 03/20/2017 - 16:40

Structura și conținutul viitorului Pachet standard de servicii educaționale pentru învățământul general au fost discutate în cadrul unei ședințe interministeriale, desfășurată în contextul Lunarului dedicat educației timpurii. La întrunire au luat parte reprezentanți ai Ministerului Educației, Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei,  Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, Fondului special pentru manuale, experți ai UNICEF.

Participanții la eveniment au pus în dezbatere tipurile de servicii pe care urmează să le includă viitorul Pachet, au analizat care servicii ar trebui să fie acoperite din bugetul de stat, care – din bugetul autorităților publice locale și de care servicii suplimentare ar putea beneficia părinții. În cadrul ședinței au fost prezentate și experiențe internaționale privind elaborarea și conținutul pachetelor standard de servicii educaționale.

Menționăm că Pachetului standard de servicii educaționale pentru învățământul general constituie un sistem de oferte şi programe educaţionale, și după caz, de îngrijire, orientate spre atingerea unor finalităţi concrete şi dobândirea unui volum de cunoştinţe, formarea competenţelor conforme cu standardele educaţionale și cu nomenclatorul serviciilor educaționale pentru fiecare nivel de învățământ.

Conform prevederilor art.9 al Codului Educației nr.152 din 17.07.2014, Pachetul standard de servicii educaționale va fi asigurat financiar de către stat pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, indiferent de tipul de proprietate a instituției de învățământ.

Anterior Ministerul Educației a dispus crearea grupurilor consultative specializate pentru fiecare nivel de învățământ – educație timpurie, învățământ primar, gimnazial, liceal, învăţământul pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale și învățământ extrașcolar. Membrii grupurilor de lucru au definit, stabilit și descris principalele categorii de servicii educaționale și, după caz, de îngrijire.

Proiectul Pachetului standard de servicii educaționale pentru învățământul general urmează să fie definitivat până în vara anului curent.

Activitățile privind elaborarea Pachetului standard de servicii educaționale sunt susținute de UNICEF Moldova.