Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Tratate internaționale

Lista tratatelor internaționale în domeniul educației

Republica Azerbaidjan

 • Acord între Comisia Superioară de atestare a Republicii Moldova și Comisia Superioară de atestare a Republicii Azerbaidjan privind recunoașterea reciprocă a echivalenței actelor (diplome, atestate) referitor la conferirea gradelor și titlurilor, semnat la 18.10.1993, la Baku.
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în domeniul atestării cadrelor științifice și didactico-ştiinţifice de calificare superioară, semnat la 27.11.1997, la Baku.
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în domeniul învăţământului, semnat la 27.11.1997, la Baku.

Republica Austria

 • Memorandum de înțelegere între Ministerul Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Ministerul Federal al educației, artelor și culturii al Republicii Austria, semnat la Chișinău la 28 mai 2009.

Republica Belarus

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul atestării cadrelor științifice și ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, semnat la 29.06.2000, la Minsk.

Republica Bulgaria

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea în domeniul învăţămîntului, științei și culturii, semnat la 17.05.1993, la Sofia.
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind acordarea asistenței Universității de Stat din Taraclia, Republica Moldova, semnat la 30.09.2004, la Chișinău.
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii, titlurilor științifice și didactice, semnat la 22.06.2000, la Sofia.
 • Protocol de colaborare între Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova și Ministerul Învățămîntului și Științei al Republicii Bulgaria, semnat la 05.12.2008, la Sofia.

Comunitatea Franceză a Belgiei

 • Acord de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova, pe de o parte, și Comunitatea Franceză a Belgiei, pe de altă parte, semnat la 24.06.2003, la Bruxelles.

Republica Cehă

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul educației, culturii tineretului și sportului, semnat la Chișinău la 6 octombrie 2010.

Republica Populară Chineză

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la cooperarea în domeniul învăţămîntului, semnat la 20.07.2001, la Chișinău.
 • Acord de colaborare dintre Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Învățămîntului al Republicii Populare Chineze, semnat la Beijing, la 14 aprilie 2014.

Republica Elenă

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene cu privire la cooperarea în domeniile culturii, educației și științei, semnat 12.06.2007, la Atena.

Georgia

 • Acord de colaborare în sfera învăţămîntului și științei între Ministerul Științei și Învăţământului al Republicii Moldova și Ministerul Învăţămâtnului al Republicii Georgia, semnat la 29.03.1991, la Chișinău.

Republica Islamică Iran

 • Memorandum de înțelegere cu privire la cooperarea științifică și culturală între Republica Moldova și Republica Islamică Iran, semnat la 02.11.1994, la Teheran.

Statul Israel

 • Protocol privind aranjamentele specifice în domeniul învăţămîntului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel, semnat la 22.06.1997, la Ierusalim.

Republica Italiană

 • Acord de colaborare culturală, științifică și tehnologică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene, semnat la 19.09.1997, la Roma.

Fosta Republică Federativă Iugoslavia

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegru cu privire la colaborarea în domeniul învăţămîntului şi culturii, semnat la 09.06.2005, la Chișinău.

Republica Kirgistan

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze privind colaborarea în domeniul învăţămîntului, ştiinţei şi culturii, 10.06.1996, la Chișinău.

Republica Letonia

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia privind cooperarea în domeniul educaţiei, culturii, tineretului şi sportului, semnat la 07.09.2006, semnat la Chișinău.

Republica Lituania

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi inovării, semnat la 28.10.2013, la Vilnius.

Statele Unite Mexicane

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite Mexicane privind cooperarea în domeniul învăţămîntului şi culturii, semnat la 18.05.1995, la Mexico.

Republica Poloneză

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea culturală şi ştiinţifică, semnat la 10.12.1997, la Chișinău.
 • Program Executiv între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone în domeniul Culturii, Educaţiei şi Ştiinţei pe anii 2012-2014, semnat la 03.12.2012, la Chișinău.

România

 • Acord privind colaborarea în domeniile științei, învățământului și culturii între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României, semnat la 19.05.1992, la Chișinău.
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituții de învăţămînt acreditate în Republica Moldova şi România, semnat la 20.06.1998, la București.
 • Protocol de amendare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţămînt acreditate în Republica Moldova, semnat la 26.08.2010, la Chișinău.
 • Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România pentru anii de învăţământ 2012 - 2013; 2013 - 2014; 2014 – 2015, semnat la 17.07.2012, la Chișinău.
 • Program de cooperare şi asistenţă între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale din România, semnat la 21.02.2014, la Chișinău.

Federația Rusă

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea culturală şi ştiinţifică, semnat la 17.08.1994, la Moscova.
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul atestării cadrelor ştiinţifice şi științifico-didactice de calificare superioară, semnat la 14.12.1994, la Moscova.
 • Acord de colaborare în domeniul îvățămintului între Ministerul învăţămîntului al Republicii Moldova şi Comitetul de Stat pentru învățămint Superior al Federaţiei Ruse, semnat la 07.05.1996, la Moscova.
 • Acord între Ministerul învătămîntului, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi Ministerul învătămîntului General şi Profesional al Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul învătămîntului preşcolar general, secundar profesional, semnat la 08.10.1996, la Moscova.
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii, semnat la 03.03.2003, la Chișinău.

Republica Serbia

 • Acord între Guvernul Republicii Serbia şi membrii Iniţiativei Reforma Educaţiei în Europa de Sud-Est privind sediul Secretariatului Iniţiativei Reforma Educaţiei în Europa de Sud-Est, semnat la Chișinău la 25 septembrie 2013.

Regatul Spaniei

 • Acord de cooperare în domeniul educaţiei, culturii şi ştiinţei între Republica Moldova şi Regatul Spaniei, semnat la 22.10.2013, la Madrid.

Statele Europei de Sud-Est

 • Memorandum de Înțelegere între miniștrii responsabili de educație, știință și cercetări din Europa de Sud-est, semnat la Istanbul, la 4 mai 2007.

Republica Socialistă Vietnam

 • Acord între Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova și Ministerul Învăţămîntului și Pregătirii Cadrelor al Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea în domeniul educaţiei, semnat la 23.04.2009, la Vietnam.

Republica Turcia

 • Acord de cooperare în domeniul învăţămîntului între Ministerul Invăţămîntului al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale al Republicii Turcia, semnat la 22.05.1996, la Ankara.
 • Protocol de cooperare în domeniul educaţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la 01.11.2012, la Ankara.

Ucraina

 • Acord între Guvernul Republiicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind colaborarea în domeniul învăţămîntului, ştiinţei şi culturii, semnat la 20.03.1993, la Chișinău.
 • Acord între Ministerul învăţământului şi Ştiinţei al Republicii Moldova şi Ministerul învăţământului al Ucrainei privind colaborarea în domeniul ştiinţei şi învăţământului, semnat la 04.06.1993, la Chișinău.
 • Acord dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă şi echivalarea documentelor de studii şi titlurilor ştiinţifice, semnat la 18.05.2001, la Kiev.
 • Protocol între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei al Ucrainei privind colaborarea în domeniul învăţămîntului pentru anii academici 2010-2011, 2011-2012 şi 2012-2013, semnat la 29.06.2010, la Chișinău.

Ungaria

 • Program de cooperare în domeniile educaţiei şi ştiinţei între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Resurselor Umane al Ungariei pentru anii 2014-2016, semnat la 7.02.2014, la Budapesta.

Republica  Uzbekistan

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la colaborarea în domeniul învăţămîntului, semnat la 24.05.1997, la Tașkent.
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la recunoaşterea echivalenţei documentelor referitoare la gradele şi titlurile ştiinţifice şi la colaborarea în domeniul atestării cadrelor ştiinţifice, semnat la 10.02.1998, la Chișinău.