Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Rețeaua școlară în anul 2016: Câți elevi și câte școli avem

Published on: Thu, 12/08/2016 - 10:18

Ministerul Educației a efectuat o analiză a situație rețelei școlare, urmărind evoluția numărului de elevi, clase și instituții de învățământ primar și secundar general pe perioada anilor 2007-2016, pentru fiecare raion. Sinteza relevă că dinamica în scădere a numărului de elevi a dus la micșorarea numărului de școli. Totuși, dacă numărul elevilor s-a diminuat cu peste 27% față de anul 2007, numărul de școli nu s-a redus atât de mult.

 

După cum a informat Victoria Catanoi, expert în finanțe al Ministerului Educației, în calitate de reper a fost luat anul 2007 pentru a avea o imagine mai amplă asupra evoluției situației, inclusiv din perspectiva reformelor realizate în sistemul de învățământ din Republica Moldova.

 

Potrivit sursei citate, la momentul actual numărul total de elevi constituie 323 791, fiind în scădere cu 828 persoane față de anul 2015, cu 5 362 persoane mai puțin față de 2014 și cu 122 380 persoane mai puțin față de 2007. Este relevant faptul că pentru prima dată în ultimii zece ani, ritmul de diminuare a numărului de elevi din instituțiile de învățământ primar și secundar general a încetinit, iar în 7 unități administrativ-teritoriale, printre care mun. Chișinău, mun. Bălți, UAT Găgăuzia etc acest indicator a înregistrat chiar o creștere. În 2016 cea mai mare reducere a contingentului de elevi este în raioanele Cahul, Hâncești și Sângerei, iar cea mai mică reducere s-a înregistrat în raioanele Rezina, Strășeni și Dubăsari.

 

”Scăderea semnificativă a contingentului de elevi a provocat implicit scăderea numărului școlilor or, o școală fără de elevi nu poate exista. La momentul actual în republică activează 1 240 de instituții de învățământ primar și secundar general, cu 28 unități mai puțin față de anul 2015. Ținând cont de faptul că numărul de elevi a scăzut cu peste 27% față de acum zece ani, teoretic ar fi trebuit să avem cu peste 460 de școli mai puțin. Totuși, în perioada 2007-2016 numărul școlilor s-a redus doar cu 204 unități, prioritară fiind asigurarea accesului tuturor copiilor la educație de calitate”, a precizat Victoria Catanoi.

 

Din numărul total de instituții de învățământ primar și secundar general, 275 (22%) sunt școli mici, dintre care 181 sunt gimnazii și 94 sunt școli primare. Comparativ cu anul 2015, numărul școlilor mici (gimnazii care au mai puțin de 91 de elevi/școli primare care au mai puțin de 41 de elevi ponderați) s-a menținut la același nivel. Totodată, de la inițierea procesului de optimizare a rețelei școlare și până în prezent au fost reorganizate 289 instituții de învățământ primar și secundar general, dintre care 52 – în anul curent.

 

Pentru toți elevii din localitățile în care școlile s-au închis/reorganizat este asigurat gratuit transportul la instituțiile de învățământ din apropiere. În prezent 18 088 elevi sau 6% din numărul total de elevi de la ciclul primar, gimnazial și liceal sunt transportați la școală în altă localitate. Transportarea se efectuează cu 310 autobuze proprii și 118 arendate.

 

Alimentația este asigurată pentru 155 616 elevi (48% din numărul total elevi), dintre care 135 617 sunt din clasele I-IV, 18 425 elevi – din clasele V-IX și 1 574 elevi – din clasele X-XII.

 

În 2016 numărul mediu de elevi în clasă este de 21,4. Acest indicator a crescut nesemnificativ comparativ cu anul precedent. De asemenea, o creștere mică, de la 256 la 261, a înregistrat și numărul mediu de elevi în școală. Numărul de elevi care revin la o unitate de cadru didactic a rămas neschimbat – 13/1.

 

Un indicator relevant pentru sistemul educațional este trecerea școlilor la autonomie financiară. În prezent 944 (76%) instituții de învățământ primar și secundar general sunt  autonome, ceea ce le permite managerilor școlari să gestioneze bugetul instituției în funcție de necesitățile și prioritățile specifice ale acesteia.

 

La compartimentul educație incluzivă datele statistice arată că față de anul 2015, numărul elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) este în descreștere cu 345 persoane, la momentul actual constituind 9 201 elevi. Numărul unităților de cadre didactice de sprijin(CDS) a crescut de la 865,4 în 2015 – la 867,14 în 2016. Față de anul trecut, numărul persoanelor fizice CDS s-a mărit cu 35. Pentru toți elevii cu CES sunt create și activează 773 Centre de resurse în diferite raioane ale republicii.

 

 

Datele utilizate de Ministerul Educației sunt prezentate de organele locale de specialitate în domeniul învățământului, conform situației din  01.10. a fiecărui an.