Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Prezentarea Raportului detaliat PISA 2015

Prezentarea publică a Raportului privind rezultatele participării Republicii Moldova la Programul pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor PISA 2015

CE: Prezentarea publică a Raportului privind rezultatele participării Republicii Moldova la Programul pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor PISA 2015

CAND: marți, 7 februarie 2017, ora 14.00

UNDE: Casa Guvernului, sala de conferințe de la parter, intrarea din str. A. Pușkin

CINE: Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare

PARTICIPANȚI: ministrul educației Corina FUSU, directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare(ANCE) Anatol TOPALĂ, partenerii de dezvoltare ai Ministerului Educației, reprezentanți ai societății civile, ai instituțiilor de învățământ superior etc.

IMPORTANT: În cadrul întrunirii vor fi prezentate rezultatele înregistrate de elevii din Republica Moldova la testarea PISA 2015 comparativ cu PISA 2009, comparativ cu media OECD, dar și cu alte state. De asemenea, se va discuta despre rezultatele înregistrate de elevi în funcție de programul de studii (liceal sau gimnazial), statutul socio-economic al elevului, sex, aspirațiile privind viitorul profesional.

PISA reprezintă un studiu comparativ internaţional, ce are scopul de a testa competenţele de bază ale elevilor de 15 ani în trei domenii: știinţe, matematică, citire/lectură. Testarea evaluează în ce măsură elevii care finalizează învăţământul obligatoriu au acumulat cunoştinţe şi competențe-cheie esenţiale pentru o implicare activă în societăţile contemporane.

Participarea Republicii Moldova la PISA 2015 a avut loc cu susținerea Băncii Mondiale. Rezultatele PISA constituie un indicator pentru elaborarea și implementarea politicilor de stat în domeniul educației, dar și un reper pentru partenerii de dezvoltare care oferă suport Republicii Moldova pe acest segment. Totodată, începând cu 2015, la inițiativa Băncii Mondiale, ANCE desfășoară anual evaluarea elevilor care finalizează treptele primară și gimnazială, urmărind dinamica și principalele tendințe în învățământul general.

NOTĂ: Accesul presei la eveniment se va face în baza prezentării legitimației de jurnalist

 

Informații suplimentare: tel: 022 233 117, e-mail: comunicaremer@gmail.com

Dates: 
Marţi, February 7, 2017 - 14:00