Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

O nouă rundă de dezbateri privind Cadrul de referință, organizată la Chișinău

Published on: Wed, 03/15/2017 - 17:08

Astăzi, 15 martie 2017, a fost organizată o nouă rundă de dezbateri privind proiectul Cadrului de referință al Curriculumului Național și privind modelele de Plan-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal.
 
Dezbaterile au avut loc în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, unde au participat 170 de persoane delegate din 11 raioane şi municipiul Chişinău. La discuţii au luat parte experți în domeniul educației, autori de curriculum și de ghiduri metodice, reprezentanți ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, profesori universitari, cadre didactice și de conducere din instituțiile de învățământ general, părinți și elevi.
 
La eveniment a luat parte ministrul educației Corina Fusu care a menționat că pentru anul 2017-2018, agenda de priorități a ME este, în egală măsură, cu un număr mare de obiective, acțiuni și, în mod firesc, de responsabilitatea noastră a tuturor.
 
„Spun aceasta deoarece anume în acest an, la nivelul educației timpurii, ne propunem să elaborăm Planul Național de acțiuni privind implementarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2017-2022, precum și Standardelor de dotare a instituției de educație timpurie, vrem să perfectăm cadrul normativ cu privire la alimentația copiilor din învățământul preșcolar, să definitivăm formula de finanțare per copil în grădinițe, precum și alte acțiuni imperios necesare”, a precizat ministrul.
 
În discursul său ministrul a mai precizat că nu mai puțin îndrăznețe sunt acțiunile proiectate pentru anul 2017-2018, pe dimensiunea învățământului primar, secundar și general.
 
Astfel, în vederea punerii în aplicare a Codului Educației, prevederile articolului 9 (punctul 7 și 8), în vederea garantării condiţiilor de formare şi dezvoltare a competenţelor de comunicare în limbile engleză, franceză şi rusă în toate instituţiile publice din învăţământul general.
 
„Începând cu anul 2018, vom dezvolta resurselor didactice și metodologice ale procesului de învățare a limbilor străine, prin noua generație de curricula și de manuale pentru limbile străine, corelând acest obiectiv necesității substanțiale de a putea oferi elevilor mai multe oportunități pentru susținerea acestora în vederea construirii propriului proiect de carieră”, a conchis Corina Fusu. În cadrul dezbaterilor de astăzi au fost organizate trei ateliere unde au fost făcute generalizări și concluzii referitoare la Proiectarea Planului de cadru de învățământ.
 
Proiectul Cadrului de referință al Curriculumului Național și modelele Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal sunt publicate pe site-ul Ministerului Educației, la rubrica Transparența decizională.
 
 
Discuțiile publice sunt organizate în parteneriat cu Institutul de Politici Publice în cadrul Proiectului "Consolidarea colectivităţilor şcolare: creşterea rolului părinţilor şi comunităților în guvernarea educaţiei", implementat cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă în cadrul Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova" Consultările publice continuă, iar pe parcursul lunilor martie și aprilie, în regiunile Nord, Centru și în UTA Găgăuzia vor fi organizate mese rotunde. După încheierea dezbaterilor, proiectele documentelor vor fi propuse pentru aprobare Consiliului Național pentru Curriculum.