Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Ministerul Educației s-a alăturat inițiativei ONU de a promova diversitatea

Published on: Sat, 03/18/2017 - 16:04

Ministerul Educației a semnat vineri, 17 martie, un Angajament public prin care s-a alăturat inițiativei „Parteneriat ONU pentru Diversitate”. Prin această inițiativă instituțiile oferă oportunități de stagii persoanelor din grupurile subreprezentate, facilitând incluziunea lor socială.

 

„Ministerul Educației are onoarea să fie printre primele instituții publice din țară care au răspuns apelului ONU. Prin politicile promovate ne dorim să asigurăm acces egal la educație pentru toți copiii, indiferent de etnie, religie, limbă sau dizabilitate. Angajamentul de astăzi confirmă deschiderea noastră pentru promovarea și susținerea diversității, atât în cadrul instituției, cât și la nivelul politicilor educaționale”, a menționat Vasile Marina, Viceministrul educației.

 

Prin Angajamentul semnat, Ministerul Educației va oferi un stagiu de practică pentru o persoană dintr-un grup subreprezentat. Timp de 3-5 luni, aceasta va fi implicată în activitățile de zi cu zi ale Ministerului, în funcție de specializare, și va deveni membru al echipei. În felul acesta persoana va obține cunoștințe și experiență de muncă valoroase pentru încadrarea de mai departe în câmpul muncii.

 

Ministerul Educației și instituțiile subordonate promovează incluziunea persoanelor cu dizabilități. Începând cu 2016 în una din Direcţiile Ministerului Educației activează un specialist principal cu deficiențe de vorbire, iar la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică a fost angajat un jurist utilizator de scaun rulant.

 

Începând cu anul 2011 Ministerul Educaţiei, în comun cu alte ministere de resort, realizează Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive pe anii 2011-2020, care prevede asigurarea condiţiilor de incluziune a copiilor dezinstituţionalizaţi din învăţământul rezidenţial, şcolarizarea şi incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în școlile generale.

 

Parteneriatul ONU pentru Diversitate a fost lansat în 2016 și face parte dintr-o inițiativă mai largă a ONU de a încuraja și promova incluziunea persoanelor cu mai puține oportunități de participare în societate. Printre acestea se numără persoane cu dizabilități, care trăiesc cu HIV/SIDA, reprezentanți ai minorităților etnice, lingvistice, sexuale și religioase.

 

Printre alte instituții publice și private care s-au alăturat Parteneriatului ONU pentru Diversitate sunt Ministerul Justiției, Curtea Constituțională, Consiliul pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității, Oficiul Avocatului Poporului, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Investigații Jurnalistice, Centrul Media pentru Tineri, TV Canal Regional, Ziarul “Komsomoliskaia Pravda”, Revista AQUARELLE și Centrul de Drept al Femeilor.