Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Instituțiile de învățământ superior

Învăţământ de stat / Public Institutions                                                                                   

1. Universitatea de Stat din Moldova / Moldova State University

Rector: CIOCANU Gheorghe 
MD-2009, mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 60 
tel: +(373 22) 57-74-01 
www.usm.md

2. Universitatea Pedagogică de Stat "I.Creangă"

   "Ion Creanga" Pedogogical State University
Rector: CHICUȘ Nicolae
MD-2069, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 1 
tel: +(373 22) 74-54-14, +(373 22) 74-33-03 
www.upsc.md

3. Universitatea Tehnică a Moldovei / Technical University of Moldova
Rector: BOSTAN Viorel 
MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168 
tel: +(373 22) 23-78-61 
www.utm.md

4. Academia de Studii Economice din Moldova / Academy of Economic Studies of Moldova
Rector: BELOSTECINIC Grigore 
MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 51 
tel: +(373 22) 22-41-28 
www.ase.md

5. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi / "Alecu Russo" State University of Balti 
Rector: GAGIM Ion  
MD-2131, mun. Bălţi, str. Puşkin, 38 
tel: +(373-231) 2-30-66 
www.usarb.md

6. Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în mun. Chişinău) / Tiraspol State University 

Rector: COROPCEANU Eduard 
MD-2069, mun. Chişinău, str. Iablocikin, 5 
tel: +(373 22) 75-49-24 
www.ust.md


7. Universitatea de Stat din Comrat / Comrat State University 
Rector: ZAHARIA Serghei  
MD-3800, or. Comrat, str. Galaţan, 17 
tel: +(373-298) 2-43-45 
www.kdu.md

8. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

    State University of Phisycal Education and Sport 

Rector: MANOLACHE Veaceslav 
MD-2024, mun. Chişinău, str. A.Doga, 24/1 
tel: +(373 22) 49-40-81, +(373 22) 49-41-82 
www.usefs.md

9. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu" 

   "Nicolae Testimetanu" State University of Medicine and Pharmacy 
Rector: ABABII Ion 
MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 165 
tel: +(373 22) 24-17-48, +(373 22) 24-34-08 
www.usmf.md

10. Universitatea Agrară de Stat din Moldova / Agrarian State University of Moldova
Rector: CIMPOIEŞ Gheorghe 
MD-2049, mun. Chişinău, str.Mirceşti, 44 
tel: +(373 22) 31-22-58 
www.uasm.md

11. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne

       "Stefan cel Mare" Police Academy  
Rector: CARP Simion 
MD-2009, mun. Chişinău, str. Gh.Asachi, 21 
tel: +(373 22) 22-97-27, +(373 22) 73-50-97 
www.academy.police.md

12. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova 

      Moldova Institute of Internaional Relations 
Rector: BENIUC Valentin 
MD-2005, mun. Chişinău, str. Puşkin, 54 
tel: +(373 22) 21-09-62 
www.irim.md

13. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 

       Academy of Music, Theatre and Fine Arts 
Rector: MELNIC Victoria 
MD-2009, mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 87 
tel: +(373 22) 22-19-49 
www.amtap.md

14. Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" 

      "Alexandru cel Bun" Military Institute 
Rector: BRUMA Iurie 
MD-2023, mun. Chişinău, str. Haltei, 21 
tel: +(373 22) 54-51-60, +(373 22) 54-51-53 
www.army.md

15. Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul 

       "Bogdan Petriceicu Hasdeu" State University of Cahul 
Rector: POPA Andrei 
MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1 
tel: +(373-299) 2-24-81 
www.usch.md

16. Universitatea de Stat din Taraclia / Taraclia State University 
Rector: PASLARI Maria 
MD-7400, or. Taraclia, str. Păcii, 4 
tel: +(373-294) 2-49-06

17. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

       University of Academy of Science of Moldova 
Rector: DUCA Maria 
MD-2028, mun. Chişinău, str. Academiei, 3/2 
tel: +(373 22) 73-74-44, +(373 22) 73-80-16 
www.edu.asm.md 
www.mrda.md/asmu

18. Academia de Administrarea Publică 

       Academy of Public Administration
Rector: BALAN Oleg 
MD- 2070, mun. Chișinău, str. Ialoveni 100,

tel: +(373 22) 72 38 30
www.aap.gov.md

 

Învăţămînt privat / Private Institutions

1. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

    Free International University of Moldova 
Rector: GALBEN Andrei 
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 52 
tel: +(373 22) 22-00-29 
www.ulim.md

2. Institutul Internaţional de Management "IMI - NOVA"

    "IMI-NOVA" International Management
Rector: RAILEAN Valentin 
MD-2043, or. Chişinău, str. Hristo Botev, 9/1 
tel: +(373 22) 56-85-36 
www.imi-nova.md 
corina_rln@yahoo.com

3. Universitatea "Perspectiva - INT" / "Perspectiva-Int" University

MD-2071, mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75 
tel: +(373 22) 74-79-58 
www.perspectiva.md

4. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

    Cooperative-Commercial University of Moldova 
Rector: ȘAVGA Larisa 
MD-2001, mun. Chişinău, bd. Gagarin, 8 
tel: +(373 22) 54-91-24 
www.uccm.md

5. Universitatea Slavonă / Slavonic University 
Rector: MLECICO Tatiana 
MD-2068, mun. Chişinău, str. Florilor, 28/1 
tel: +(373 22) 43-03-81 
www.surm.md 
surm@starnet.md

6. Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene /

    University of European Political and Economic studies 
Rector: PLATON Fruntaș 
MD-2025, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 200, et.3 
tel: +(373 22) 74-94-86+(373 22) 74-99-13

www.uspee.md


7. Universitatea de Studii Europene din Moldova / University of European Studies of Moldova 
Rector: SEDLEŢCHI Iurie 
MD-2024, mun. Chişinău, str. Iablocikin, 2/1 
tel: +(373 22) 50-91-22, +(373 22) 50-91-27 
www.usem.md

8. Universitatea "Şcoala Antropologică Superioară"

   "High Anthropological School" University 
Rector: RABINOVICI Roman 
MD-2024, mun. Chişinău, str. Zimbrului, 10 "A" 
tel: +(373 22) 43-83-42 
www.ant.md

9. Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii

    Academy of Transport, Informatics and Communications 
Rector: SOLOMON Dumitru 
MD-2002, mun. Chişinău, str. Munceşti, 121a 
tel: +(373 22) 38-45-30, 022 38-45-40, 022 38-45-09 
www.aticmd.md

10. Institutul Nistrean de Economie şi Drept / Nistrean Institute of Economics and Law 
Rector: CUŞMIR Ludmila
MD-3100, or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 82 
tel: +(373-231) 2-10-98

11. IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

      Institute of Criminal Science and Applied Criminology of Moldova 
"Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată" din Moldova 
Rector: BUJOR Valeriu  
MD-2032, mun. Chişinău, str. Voluntarilor, 8/3 
tel: +(373-22) 47-04-18, +(373-231) 47-04-20 
www.criminology.md 
e-mail: criminology_md@mail.ru

 

12. Universitatea Americană din Moldova/ The American University of Moldova

Rector: AKPINAR Serhat

MD- 2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 200

tel: +(373 22) 11-00-00, +(373 79) 50-87-77 (secția studii)

 

www.aum.md