Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Experți internaționali vor elabora o nouă formulă de salarizare a profesorilor și managerilor instituțiilor de învățământ

Published on: Fri, 07/08/2016 - 16:08

Noua formulă de salarizare a profesorilor și managerilor instituțiilor de învățământ va fi elaborată de către experți internaționali. Astăzi, 8 iulie 2016, ministrul educației Corina Fusu a avut o întrevedere cu experții companiei ”Civitta” din Estonia, organizație care a fost selectată, în urma unui concurs, să ofere asistență Ministerului Educației la elaborarea noii formule de salarizare a cadrelor didactice și manageriale din învățământul general.

 

În cadrul întrunirii, Corina Fusu a vorbit despre acțiunile întreprinse de Ministerul Educației în vederea reformării învățământului în Moldova, în special privind optimizarea infrastructurii școlare, formarea inițială și continuă a cadrelor didactice, perfecționarea bazei normative în domeniu. ”Totuși, problema salarizării este una dintre cele mai mari, deoarece influențează nemijlocit asupra calității instruirii. La momentul actual pedagogii nu sunt motivați să rămână în sistemul educațional, iar tinerii specialiști preferă alte profesii decât cea de învățător. Ca urmare, multe instituții de învățământ se confruntă cu lipsa cadrelor didactice, îndeosebi la disciplinele reale. Salariul mic este și unul dintre factorii care favorizează tentativele de corupție.  Elaborarea unei noi formule de salarizare, bazată pe aprecierea performanțelor, atragerea specialiștilor și motivarea lor este un obiectiv primordial pentru Ministerul Educației”, a spus Corina Fusu.

 

Liderul de echipă al companiei estoniene ”Civitta” Kęstutis Jovaišas a menționat că organizația sa a oferit anterior o asistență similară Letoniei, Lituaniei, Rusiei, altor țări: ”Statele din spațiul ex-sovietic se confruntă cu aceleași probleme, din cauza percepției rigide asupra conceptului de ”școală”. Însă o școală modernă trebuie să se adapteze ușor schimbărilor și să răspundă necesităților societății. Tinerii de astăzi au tendința să devină cetățeni globali, viața noastră devine foarte digitalizată, iar ideea de școală tradițională, între pereții unui anumit edificiu, nu mai este actuală. Ținând cont de specificul țării, de  cadrul legislativ, dar și de obiectivele pe care doriți să le atingeți, vă vom recomanda modele și practici internaționale care ar putea fi preluate în Republica Moldova”.

 

Kęstutis Jovaišas a prezentat un plan de lucru, potrivit căruia, până la sfârșitul anului curent, experții estonieni vor elabora și vor propune Ministerului Educației noua formulă de salarizare a cadrelor didactice și manaferiale. În acest context, va fi efectuată o analiză profundă a domeniului, vor avea loc vizite la școli, vor fi intervievați conducători și cadre didactice de la diferite instituții de învățământ general. 

 

De asemenea, Ministerul Educației va conlucra cu Ministerul Finanțelor și cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru a identifica soluții privind modificarea cadrului legislativ pentru a permite salarizarea profesorilor și managerilor școlari conform noului model.

 

Reamintim că activitățile privind elaborarea formulei de salarizare a profesorilor și managerilor instituțiilor de învățământ general sunt desfășurate în cadrul Proiectului ”Reforma învățământului în Moldova”, implementat de Ministerul Educației, cu suportul financiar al Băncii Mondiale.