Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Elena Cernei

Elena
CERNEI

DATE GENERALE:

 

Numele, prenumele:          Cernei Elena             

Anul, luna, data naşterii:    15 mai 1958

Locul naşterii:                   Ungheni, satul Floriţoaia Nouă

 

STUDII:

 

Studii medii: Școala Medie din sat. Cetireni, raionul Ungeni;

Studii superioare: Universitatea de Stat din Moldova, anul 1996;                         

Specialitatea: filolog, profesor de limba şi literatura română;

Studii postuniversitare:

- specializare postuniversitară în management social cu titlul de calificare în manager în educație, anul 2009;

- titlu de master în științe ale educației, specialitatea „Management educațional”, anul 2010;

 

FORMĂRI:

Cursuri de formare la Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație:

- Modulul A și B: Certificatul nr. 0000017din 18. 05. 2012:

- Modulul MS Power Point: Certificatul nr. 086364 din 15 03. 2012

Cursuri la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” la specialitatea „Management educațional”; perioada 03.10.2015 – 30.09.2015.   Certificat eliberat la 03. 10. 2015. Seria CRP, nr.  000027445.

Cursuri la IȘE „Implementarea standardelor de calitate…”, Certificatul nr. 1014 din 13 mai 2015;

Cursuri de instruire și formare în domeniul Protecției Civile la AÎI, Certificatul nr. 035055 din 03.04.2013

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ:

 

Activitatea didactică în funcţie de profesor de limbă şi literatură română a fost realizată, fără întrerupere, în următoarele instituții de învățământ preuniversitar:

 

 1994 – 1996         Şcoala Medie Nr. 20 (azi LT „Al. Ioan Cuza”) din mun. Chişinău;

 1996 – 2004         LT „Onisifor Ghibu”, conferirea gradului didactic II;

 2004 – 2006         LT „Socrate”,  conferirea gradului didactic I;

 2006 -  2009         LT „Onisifor Ghibu”;

 2009 -  2012         LT „Petru Rareş”, conferirea gradului didactic Superior;

 2012 – 2016         LT „Onisifor Ghibu”.  

  

Activitatea managerială a fost realizată în mai multe instituții educaționale:

 

23.08.2001 – 01.04.2003: director adjunct în Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, mun. Chișinău;

01.04. 2003 – 02.04.2007: specialist coordonator - metodist la DGETS mun. Chișinău, responsabil de activitatea managerială a instituțiilor de învățământ preuniversitar din sectorul  Buiucani;

02.04. 2007 – 01.11.2011: șef al Secției Formare Continuă și Atestare la DGETS mun.Chișinău;

01.11. 2011  - 23.07.2012director al Centrului Metodic Municipal la DGETS mun. Chișinău;

23 iulie 2012 – 23.07.2017: director, numit în bază de concurs, pe termen de 5 ani, în Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din mun. Chișinău.

 

LIMBI CUNOSCUTE:

 

- limba română

- limba rusă

- limba franceză

 

ALTE ACTIVITĂȚI:

Pe parcursul activităţii pedagogice și manageriale:

- a acumulat experienţă de formator în activitatea educaţională, pe care a promovat-o atât la nivel de instituţie, cât şi la nivel de municipiu şi republică;

- a participat la consilii metodice, conferințe, inclusiv internaționale, mese rotunde, trainiguri, sesiuni de formare privind problematica managementului educațional;

- a făcut parte și a condus diverse tipuri de comisii, comitete, grupuri de lucru etc., inclusiv privind elaborarea Codului Educație, atestarea cadrelor didactice, salarizarea cadrelor didactice; organizarea concursurilor școlare ș.a.;

- a participat la proiecte naționale și internaționale, a elaborat acțiuni de parteneriat cu instituțiile similare, instituții de învățământ superior, instituții de formare continuă din alte state;

- publicații: revista ”Pedagogul Anului 2012”; articol în ziarul  ”Univers Pedagogic Pro” nr. 20 din 21 mai 2015, ”Standarde de calitate în educație”; Raportul managerial al IPLT ”Onisifor Ghibu” pentru anul de studii 2014-2015, Programul de dezvoltare al IPLT ”Onisifor Ghibu” pentru anii 2016-2020.

 

Job Position: