Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

CONCURS!

Ca urmare a examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Colegiului de Construcție din Hîncești, comisia de concurs a decis de a admite la proba scrisă următorii candidați:

 

Megherea Alexandru

Tîmbur Zinaida

 

Proba scrisă se va desfăşura pe data de 14 martie 2017, ora 15.00,  Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, Chisinau, str.A.Russo, 1.