Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Colegiul Ministerului

Componența Nominală a Colegiului Minsiterul

 

 

1. Fusu Corina - Ministrul Educației, președinte al Colegiului
2. Boaghi Cristina – Viceministrul Educației
3. Cernei Elena – Viceministrul Educației
4. Vasile Marina – Viceministrul Educației
5. Hotineanu Vladimir – Deputat, președinte al Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-Media
6. Pasecinic Ion – Consultant principal în Direcția dezvoltare socială, Canecalaria de Stat
7. Belostecinic Grigore – Președinte al Consiuliului Rectorilor din Republica Moldova, rector al Academiei de Studii Economice din Moldova
8. Tighineanu Ion - Prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei
9. Ivanov Dumitru – Președinte al Consiliului Republican al Sindicatului și Științei
10. Lazăr Valeriu – Președinte al Camerei de Comerț și Industrie din Republica Moldova
11. Palade Gabriel – Președinte al Consiliului directorilor de colegii, director al Colegiului Financiar-Bancar din Chișinău
12. Torlac Sofia - Șef al Direcției generale învățământ, unitatea teritorială autonomă Gagăuzia
13. Halus Eugenia – Director al Liceului Teoretic „Evrica” din or. Râbnița
14. Naghibeda-Tverdohleb Tatiana – Șef al Direcției generale învățământ, tineret și sport a mun. Chișinău
15. Buzu Alexei - Expert de gen, director al Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare”
16. Sîmboteanu Daniela – Președinte al Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii
17. Sadovei Darius – Student, anul II, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării