Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Cadre didactice și manageriale școlare vor fi instruite pentru a îndeplini cerințele standardelor profesionale

Published on: Tue, 05/24/2016 - 16:16

Cadre didactice și manageriale școlare vor fi instruite pentru a îndeplini cerințele standardelor profesionale. Programele de formare continuă vor fi elaborate în cadrul Proiectului ”Reforma învățământului în Moldova” (PRIM), iar până la sfârșitul anului curent vor beneficia de instruiri circa 30% din managerii școlilor de circumscripție și circa 10% din numărul total de cadre didactice de la aceste instituții de învățământ general.

 

Precum a menționat șeful Direcției învățământ preuniversitar Valentin Crudu, anterior Ministerul Educației a elaborat standardele profesionale pentru managerii școlari și pentru cadrele didactice, iar în luna iunie curent  acestea urmează să fie aprobate. "Standarde educaționale constituie un ansamblu de documente normative și reprezintă un sistem de criterii și norme referitoare la nivelul de calitate ce se dorește a fi atins de diverse componente și aspecte ale sistemului educațional. Pentru ca profesorii și directorii școlilor să dețină abilitățile necesare și să îndeplinească cerințele standardelor, așa precum prevede Codul educației, vor fi pregătiți după noi programe de training, elaborate cu susținerea PRIM. Cu siguranță, pentru a spori calitatea instruirii, dar și prestigiul profesiei de pedagog avem nevoie de cadre bine pregătite ”, a spus Valentin Crudu.

 

Coordonatorul Proiectului ”Reforma învățământului în Moldova” Sergiu Harea precizat că, în urma unui tender, au fost selectate două companii de consultanță, experții cărora vor elabora programele de formare continuă: ”Pentru început va fi efectuat un studiu, cu scopul de a releva necesitățile de instruire. Ținând cont de cerințele prevăzute de standarde, dar și de rezultatele studiului, va fi elaborat conținutul programelor de instruire și materialele adiționale care vor include informații pe fiecare domeniu al standardelor. Inițial se preconizează pregătirea a 40 de formatori, până la sfârșitul lunii august curent. În baza unui plan de activități, acești formatori vor desfășura cursuri pentru cadrele didactice și cele manageriale de la instituții de învățământ general din diferite regiuni ale țării. La prima etapă ne propunem să instruim circa 30% din managerii școlilor de circumscripție și circa 10% din numărul total de cadre didactice de la aceste instituții de învățământ general.”

 

La momentul actual în Republica Moldova activează 278 școli de circumscripție, unde își fac studiile peste 80 000 de elevi, dintre care peste 14 000 de copii sunt transportați din localitățile învecinate.

 

 

PRIM este implementat în perioada aprilie 2013 - august 2018 și sprijină Programul de Reforme al Guvernului prin finanțarea activităților ce vor consolida calitatea educației şi vor duce spre un sector al educației mai eficient.