Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Asigurarea calității în învățământul general, discutată cu experții TAIEX

Published on: Thu, 04/20/2017 - 11:41

Un grup de experți TAIEX (Instrument de Asistență Tehnică și Schimb de Informații gestionat de către Direcția Generală de Extindere a Comisiei Europene) se află în Republica Moldova pentru instruiri pe dimensiunea cadrului de referință în vederea asigurării calității în învățământul general.

 

Ministrul Educației Corina Fusu a luat parte la lucrările de deschidere și a menționat că situația atestată în timpul vizitelor de documentare/informare efectuate de Inspectoratul Școlar Național în instituțiile de învățământ general impune demararea procesului de acreditare a instituțiilor de învățământ.

 

„Menționez că o problemă deloc simplă care necesită rezolvare este și cea creată de numărul mare de școli într-o republică mică așa cum e Republica Moldova, aici procedurile de acreditare fiind decisive”, a precizat Corina Fusu.

 

De asemenea, ministrul s-a referit la importanța elaborării standardelor de calitate pentru instituțiile de învățământ. Precizăm că în perioada 2013-2016 au fost aprobate Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului; Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice şi ale cadrelor manageriale din învățământul general, instituții responsabile de evaluare fiind OLSDÎ şi IŞN.

 

La rândul ei, directorul Inspectoratului Școlar Național Ana Vivdici a declarat că este necesară și susținerea inspectorilor școlari care trebuie să fie bine pregătiți dar și remunerați corespunzător. Ori salariile neatractive sunt o problemă destul de mare pentru eficientizarea activității IȘN.

 

„La moment este necesară contractarea a 100 de inspectori școlari pentru evaluarea a 200 de școli anual”, a mai adăugat directorul IȘN.

 

Timp de trei zile experții europeni vor împărtăși din experiența țărilor pe care le reprezintă și vor oferi recomandările necesare definitivării actelor normative elaborate de Inspectoratul Școlar Național.

 

Constantin Șerban Iosifescu, expert TAIEX, președinte al Agenției de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), România, a vorbit despre procesul de evaluare externă efectuată de către structurile responsabile de monitorizarea și evaluarea instituțiilor de învățământ general din România. Iosifescu a subliniat că în majoritatea țărilor europene există inspectorate școlare care s-au orientat în ultimul timp tot mai mult pe acest rol de evaluare externă a calității educației.

 

„În multe țări, de exemplu în Anglia, ele nici nu mai fac parte din ierarhia sistemului de învățământ, transformându-se în oficii pentru standarde în educație, instituții complet separate de minister responsabile de monitorizare și evaluare”, a afirmat expertul.

Totodată, expertul a prezentat experiența ARACIP, din 2005, de la fondare, până în prezent, precum și delimitarea atribuțiilor inspectoratelor școlare, instituții similare organelor locale de specialitate în domeniul învățământului din Republica Moldova.

 

În prezentarea sa reprezentantul Inspectoratului General pentru Educație și Știință din Portugalia, Helder Lopo Guerreiro a menționat despre procesul de optimizare a structurii școlare, menționând că în prezent în Portugalia există aproximativ 900 de instituții de învățământ general comparativ cu cele de circa 1200 de școli din republica noastră.

 

„Acum 20-30 de ani erau mii de școli, dintre care școli cu 5-10 elevi. Ideea e că nimeni nu vrea să investească în școli cu 2-3 elevi. De asemenea, trebuie să ținem cont și de faptul că în clasele primare trebuie dezvoltată comunicarea interpersonală, lucru imposibil într-o clasă cu foarte puțini copii. Evident, parcursul nu a fost ușor, dar am reușit închiderea școlilor mici și includerea elevilor în școli mari. Am avut presiune atât din partea părinților cât și a APL, dar într-un final, toată lumea a înțeles că acest proces este unul benefic”.

 

În context, ministrul le-a mulțumit experților exprimându-și recunoștința față de Comisia Europeană pentru sprijinul oferit pe acest segment al educației.

 

Menționăm că vizita specialiștilor internaționali în domeniul asigurării calității a fost posibilă datorită sprijinului oferit de Comisia Europeană.