Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Anunț concurs

Ca urmare a examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Consultant, Secția Studii postuniversitare și învățare pe tot parcursul vieții, Comisia de concurs a decis:

 

A admite la proba scrisă următorii candidați:

 

  • Grecu Mariana
  • Bujag Natalia
  • Toțkaia Angela

 

Proba scrisă se va desfăşura pe data de 07 aprilie 2017, ora 13.00, Ministerul Educației, Piața Marii Adunări Naționale  1, bir. 444

Se prelungește termenul de depunere a dosarelor până la 20 aprilie 2017 pentru ocuparea următoarelor funcții publice:

 

Consultant, Direcția Resurse umane, formare continuă și atestare;

Consultant, Direcția Relații internaționale și integrare europeană.