Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Programe de burse

24/08/2016 | Programe de burse
Ministerul Educației informează despre cursul de instruire New pedagogies in the 21st century – For Higher Education Teachers. Cursul va fi organizat de către Agenția Israelului de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare în perioada 04 – 23 decembrie 2016. Limba de lucru va fi engleza. Toate... Read more
11/08/2016 | Programe de burse
Asociația francofonă Prix du jeune écrivain, sub patronajul Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) și în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe al Franței, a lansat cea de-a 33-a ediție a concursului literar Le Prix International du Jeune Écrivain de Langue Française, adresat... Read more
11/08/2016 | Programe de burse
Ministerul Educației informează despre Concursul Internațional de Idei „ Laser Valley – Land of Lights ” organizat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din România în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism și Universitatea Tehnică din București. Concursul... Read more
09/08/2016 | Programe de burse
Ministerul Educației informează despre posibilitatea aplicării la Bursele de master Chevening oferite de către Guvernul Marii Britanii pentru anul de studii 2017-2018. Bursele Chevening sunt acordate persoanelor fizice cu medii academice înalte, tinerilor profesioniști ambițioși și cadrelor... Read more
02/08/2016 | Programe de burse
Ministerul Educației informează despre posibilitatea aplicării la Bursele oferite de Republica Elenă pentru anul academic 2016 – 2017. La acest program de burse nu pot aplica: Persoanele care au încheiat contracte cu statul grec; Candidații care optează pentru Facultățile de Artă și Teologie;... Read more
29/07/2016 | Programe de burse
Ministerul Educa ţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Cehe oferă 10 burse guvernamentale cetățenilor Republicii Moldova pentru anul academic 2017/2018, dintre care 2 burse pentru cetățenii din regiunea Transnistreană. Pentru ciclul I de licență și ciclul II de masterat se oferă 7 burse de... Read more
29/06/2016 | Programe de burse
Ministerul Educației anunță că în cadrul Colegiului din Narva al Universității din Tartu, Estonia este deschisă depunerea dosarelor pentru studiile de masterat pentru perioada de un semestru (februarie-mai 2017), la facultatea de Științe Sociale. Termenul limită pentru depunerea actelor este 30... Read more
23/06/2016 | Programe de burse
Guvernul României a făcut publică oferta de burse pentru cetățenii Republicii Moldova, anul academic 2016-2017. Bursele oferite au fost repartizate, după cum urmează: - 1570 burse – învățământ preuniversitar; - 3190 burse – studii superioare, ciclul I, dintre care 390 pentru extensiunile Bălți și... Read more
15/06/2016 | Programe de burse
În atenţia cetăţenilor Republicii Moldova de etnie bulgari ! Oportunități de studii superioare în Republica Bulgaria! În baza Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Republica Bulgaria , semnat la Sofia, la 18... Read more
15/06/2016 | Programe de burse
Universitatea Umanistică de Stat din Rusia, oferă burse de studii cetățenilor moldoveni pentru anul academic 2016-2017. Programul include 9 burse de studii superioare de master (ciclul II) în domeniul de cercetare a diasporei ( Diaspore în Rusia și peste hotare: istorie și contemporanitate)... Read more

Pagini