Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Programe de burse

25/01/2013 | Programe de burse
Fundaţia spaniola „Pace şi Cooperare”, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Cooperării din Regatul Spania, anunţă ediţia 2013 a Concursului internaţional pentru elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar „Pace şi Cooperare”. Tematica ediţiei 2013 a Concursului este „Arta,... Read more
25/01/2013 | Programe de burse
În conformitate cu prevederile Acordului de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze în domeniul educaţiei, cetăţenilor Republicii Moldova li se oferă pentru anul academic 2013-2014: • 1 bursă studii superioare ciclul I, • 2 burse studii superioare de... Read more
25/01/2013 | Programe de burse
Centrul de Studii pentru Europa de Est al Universităţii din Varşovia, Polonia anunţă despre lansarea Programului de burse pentru anul academic 2013/2014. În total, în cadrul Programului se oferă 25 burse de masterat, adresate candidaţilor din Europa Centrală şi de Est, Balcani, Rusia, Caucaz şi... Read more
15/01/2013 | Programe de burse
Institutul Internaţional de Drept Maritim din Malta oferă cetăţenilor Republicii Moldova o bursă integrală pentru efectuarea studiilor de masterat în domeniul Dreptului maritim internaţional, anul academic 2013/2014. Programul este destinat candidaţilor, absolvenţi ai facultăţii Drept, cunoscători... Read more
17/12/2012 | Programe de burse
Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia de burse (studii superioare ciclul II, masterat) pentru anul academic 2013-2014, oferite de Universitatea Central Europeană din Budapesta, în cadrul Şcolii pentru Politici Publice. Domeniul - Administrare Publică (Master of Public Administration - MPA)... Read more
11/12/2012 | Programe de burse
Institutul Suedez pentru Cooperare în Regiunea Mării Baltice, în cadrul Programului Visby, oferă cetăţenilor Republicii Moldova burse de studii şi de cercetare în instituţiile de învăţământ superior din Suedia, anul academic 2013/2014. Pentru mai multe detalii despre criterii de selectare şi... Read more
30/11/2012 | Programe de burse
Universitatea din Turcu, Finlanda, anunţă despre lansarea ofertei de burse Erasmus Mundus în cadrul proiectelor BMU-MID, destinate Republicii Moldova, Belarus şi Ucraina. Bursele sunt adresate studenţilor din ciclul I şi ciclul II, studii superioare, precum şi doctoranzilor, cercetătorilor,... Read more
16/11/2012 | Programe de burse
Universitatea Vytautas Magnus din Lituania oferă burse de studii pentru cetăţenii străini, în domeniul Diplomaţiei şi Relaţiilor Internaţionale - Masterat, pentru anul academic 2012-2013, cu durata de patru semestre (2 ani academici) şi Licenţă pentru anul academic 2012-2013, cu durata de 8... Read more
26/10/2012 | Programe de burse
Guvernul Republicii Cehe oferă cetăţenilor Republicii Moldova, pentru anul academic 2013 – 2014, 10 burse universitare şi postuniversitare: ■ 7 burse, studii superioare de licenţă (ciclul I – bachelor, ciclul II - masterat) şi studii de doctorat. Limba de instruire - limba cehă. Domeniile:... Read more
19/10/2012 | Programe de burse
Guvernul României, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Agenţiei Universitare a Francofoniei, acordă Bursele «Eugen Ionescu». Programul de Burse este adresat doctoranzilor şi cercetătorilor înscriși la universitățile membre ale Agenției Universitare a Francofoniei şi prevede... Read more

Pagini