Ministerul Educației

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Programe de burse

30/11/2012 | Programe de burse
Universitatea din Turcu, Finlanda, anunţă despre lansarea ofertei de burse Erasmus Mundus în cadrul proiectelor BMU-MID, destinate Republicii Moldova, Belarus şi Ucraina. Bursele sunt adresate studenţilor din ciclul I şi ciclul II, studii superioare, precum şi doctoranzilor, cercetătorilor,... Read more
16/11/2012 | Programe de burse
Universitatea Vytautas Magnus din Lituania oferă burse de studii pentru cetăţenii străini, în domeniul Diplomaţiei şi Relaţiilor Internaţionale - Masterat, pentru anul academic 2012-2013, cu durata de patru semestre (2 ani academici) şi Licenţă pentru anul academic 2012-2013, cu durata de 8... Read more
26/10/2012 | Programe de burse
Guvernul Republicii Cehe oferă cetăţenilor Republicii Moldova, pentru anul academic 2013 – 2014, 10 burse universitare şi postuniversitare: ■ 7 burse, studii superioare de licenţă (ciclul I – bachelor, ciclul II - masterat) şi studii de doctorat. Limba de instruire - limba cehă. Domeniile:... Read more
19/10/2012 | Programe de burse
Guvernul României, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Agenţiei Universitare a Francofoniei, acordă Bursele «Eugen Ionescu». Programul de Burse este adresat doctoranzilor şi cercetătorilor înscriși la universitățile membre ale Agenției Universitare a Francofoniei şi prevede... Read more
11/10/2012 | Programe de burse
Consiliile Americane pentru Învăţământ Internaţional din Moldova anunţă lansarea ediţiei 2013 a Concursului Legislative Fellows Program (LFP), care reprezintă un program de stagiu într-o instituţie de drept din SUA, sponsorizat de Departamentul de Stat SUA. Programul LFP oferă un stagiu de 4-5... Read more
13/09/2012 | Programe de burse
Programul CEEPUS este un program regional de mobilitate academică, care deruleaza în Europa Centrală şi de Est din anul 1993. Ţările membre la Program sînt: Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă,... Read more
13/09/2012 | Programe de burse
„Visegrad 4 Eastern Partnership” este un program al Fondului Internaţional Visegrad şi are drept scop promovarea reformelor democratice în tările-membre ale Parteneriatului Estic. Bugetul total al programului pentru 2012 este de ca. 1,5 mln Euro şi prevede finanţarea domeniului educaţional prin... Read more
01/08/2012 | Programe de burse
Guvernul Statelor Unite Mexicane oferă cetăţenilor Republicii Moldova 2 burse de studii, anul academic 2012/2013. Programul „Bursele de studii pentru străini ale Ministerului Afacerilor Externe al Mexicului 2013” include un spectru larg de domenii şi specialităţi de studiu. Pentru detalii despre... Read more
27/07/2012 | Programe de burse
Guvernul Elveţian anunţă concurs pentru obţinerea burselor de cercetare în una din universităţile din Elveţia. Perioada de aplicare 15.09.2012 – 15.12.2012. Pachetul de aplicare poate fi obţinuti la reprezentanţa diplomatică elveţiană la Chişinău la adresa : Oficiul de Cooperare al Elveţiei str... Read more

Pagini